Repository‎ > ‎Articles‎ > ‎

Wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące przekazywania młodym pokoleniom kultury ojczystej w warunkach emigracji

Contributor´s name + email (partner/associate partner)

Społeczna Akademia Nauk, Lodz, Poland; asoltys@spoleczna.pl

Language/s

Polish

Author

Halina Grzymała-Moszczyńska

Title

 Wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące przekazywania młodym pokoleniom kultury ojczystej w warunkach emigracji

Date

2011

Full reference

http://www.wspolnota-polska.krakow.pl/panel/spaw2/uploads/files/grzymala-moszczynska.pdf

Summary

The transmission of origin culture to young generations in emigrant families

Key words

The family, culture, transmission

Other interesting information (Note.1)

New Generation of Emigrants
The content of cultural transmition
The identity of new emigrants
Education of re-emigrants

Interest for the project (Note.2)

5

Full document uploaded in Crocodoc (Note.3)

 

Notes
1. Link to Google books, reviews, sample pages, etc
2. Score from 1 to 5, (1 low and 5 high)
3. YES if applicable, or leave blank